Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Vítame Vás na našej stránke erm_qt

Naša firma bola založená v roku 1992 na zabezpečenie kvalitnej vútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Počas 21 ročného pôsobenia firmy, v celej Euorope, sme získali dostatočnú skúsenosť nato aby sme mohli našim zákazníkom zabezpečiť najkvalitnejšie služby hlavne v medzinárodnej doprave.

 

erm_6

Prečo práve ERMO-trans ?

  • 24/7 k vašim službám
  • 21-ročná skúsenosť
  • profesionálny, korektný a čestný prístup
  • konkurencieschopné prepravné ceny
  • komunikácia v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku
  • flexibilita
  • racionálne, rýchle a efektívne riešenie vzniknutých problémov
  • garantované prepravné terminy
  • maximálne vyškolené zamestnanci
  • využívanie moderných informačných a komunikačných technológií

Využívame vlastné vozidlá v rámci celej Európy, so zameraním na Slovensko, Maďarsko,
Česká Republika a Rumunsko - Chorvátske prihraničné pásma.